Algemene voorwaarden en huisregels

Sportschool met verenigingsgevoel

Huis- en gedragsregels

Riverland heeft als kernwaardes respect, orde, toegankelijkheid en specialist. Dit betekent dat we op een respectvolle wijze met elkaar en met de gym omgaan. Wij trainen in een schone en veilige omgeving. We staan bekend als een gym met verenigingsgevoel waar we naast een trainingsplek ook een spot zijn waar er aandacht voor elkaar is met een gemoedelijke sfeer. Als laatste willen we onze sportdienstverlening kwalitatief hoog houden en de lessen uitdagend door het team uit te dagen.

Algemene gedragsregels

 • Gebruiken we onze telefoon alleen aan de bar of in het zitgedeelte van de gym;
 • Verboden toegang achter de balie voor onbevoegden;
 • Waardevolle spullen kunnen in de lockers achtergelaten worden en zijn voor eigen risico (Riverland is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies);
 • Kleding: binnenschoenen zonder zwarte zolen. Sportkleding (mouwloze shirts zijn niet toegetaan) is verplicht evenals een handdoek (eventueel te huur bij de bar) tijdens het trainen i.v.m. hygiëne. Sporttassen of andere bagage dient opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde kluisjes of kleedruimtes.
 • Maken we altijd gebruik van een handdoek tijdens de training;
 • Drinken wij uit een afgesloten fles/bidon;

Fitnessruimte / Krachtplein

 • Houden wij sporttoestellen niet onnodig bezet;
 • Leggen wij gebruikte materialen netjes terug;
 • Bergen wij onze schema’s en pennen op in de daarvoor bestemde kast;
 • In verband met de veiligheid mogen kinderen (bezoekers) niet spelen in de trainingsruimte.

Kickbokszaal / Oerkracht

 • De kickbokszaal is niet bedoeld voor zware gewichten, maar slechts voor bokszak gerelateerde sportactiviteiten;
 • De kickbokszaal wordt betreden met blote voeten en niet met schoenen.

Kleedkamer

 • Drogen wij ons na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer;
 • Persoonlijke spullen en tassen kunnen in de lockers achtergelaten worden (een locker dient voorzien te worden met een eigen slotje of te koop aan de balie).
Algemene voorwaarden

Incheckdruppel

 • Alleen met een geldige Riverland incheckdruppel krijg je toegang tot de Riverland vestiging, deze incheckdruppel is strikt persoonsgebonden;
 • De incheckdruppel is persoonsgebonden en blijft eigendom van Riverland. Borgbedrag bedraagt €10;
 • Incheckdruppel wordt geblokkeerd als en voor zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Groepslessen

 • Voor iedere groepsles/activiteit geldt een beperkt aantal deelnemers. Reserveren is gewenst, VOL=VOL!;
 • Afmelden voor een groepsles is tot 2 uur voor aanvang kosteloos.

Aanmelden

 • Iedere klant wordt gevraagd om een inschrijfformulier te ondertekenen en een PAR-Q.
 • Betaling lidmaatschap kan via SEPA automatische incasso, Pin of contant.
 • Bij afsluiten van een lidmaatschap bestaat jouw abonnement uit de volgende gelden:
  • Administratiekosten = 15 euro
  • Incheckdruppel = 10 euro borg
  • Pro rato bedrag = afhankelijk van datum vd maand en abonnement
  • Betaald altijd een maand vooruit = afhankelijk van gekozen abonnement
 • Indien er een bedrag wordt gestorneerd dan is Riverland gerechtigd om administratiekosten op te leggen van 2,50 euro, mits deze stornering in overeenstemming is met Riverland.

Opzegtermijn

 • Alleen bij inschrijving via de website heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen af te zien het lidmaatschap;
 • Bij een flexibel abonnement geldt als opzegtermijn, de huidige maand (indien beëindigd vóór de 20ste) en een administratiemaand.;
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan bij Riverland op locatie of via email door het opzegformulier in te vullen en ondertekend te retourneren.

Pauzeren

 • Het tijdelijk bevriezen van het abonnement is in sommige gevallen mogelijk (zie hieronder);
 • Redenen voor pauze zijn langdurig ziekteverlof (bv. gebroken been), zwangerschap of langdurig buitenland bezoek (vanaf 8 weken). In alle overige gevallen kan een abonnement niet gepauzeerd worden;
 • Als u binnen 6 maanden weer start na beëindiging van het lidmaatschap worden er geen administratieve kosten in rekening gebracht. Na 6 maanden betaalt u weer €35,- inschrijfgeld.

Downgraden of upgraden abonnement

 • Het downgraden van een abonnement heeft dezelfde termijn als het opzegtermijn. Het upgraden van een abonnement kan per direct actief worden gesteld.

 Overige

 • Het volgen van Riverland activiteiten is geheel voor eigen risico. Riverland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade door enig ongeval of letsel, ook niet voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen;
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, verhandelbaar en restitueerbaar;
 • Riverland Healthcentre behoudt zich het recht voor, de lesgelden éénmalig per jaar aan te passen. Een lesgeldwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in onze accommodatie;
 • Lessen die vallen op dagen dat Riverland Healthcentre gesloten is komen te vervallen. Dit kunnen op erkende feestdagen, vakantieperiodes of evenementen zijn. Dit wordt ruim van te voren aangekondigd. Tijdens de vakantieperiode verlopen de lessen volgens een zomerrooster. Voor deze periode is de normale betaling verschuldigd;
 • Schade aan het eigendom van Riverland Healthcentre wordt verhaald op leden of gasten die deze schade veroorzaken;
 • Bij Riverland hebben we een prettige sportsfeer gecreëerd van saamhorigeid en respect. Zowel personeel dan wel klanten dragen bij aan een gemoedelijke sportieve sfeer door ons te houden aan de huisregels.
Bescherming persoonsgegevens

Riverland Healthcentre Riverland Healthcentre, gevestigd aan Waalbandijk 10H, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.riverlandhealthcentre.nl Waalbandijk 10H, Nijmegen 0887701015

Persoonsgegevens die wij verwerken
Riverland Healthcentre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@riverlandhealthcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Riverland Healthcentre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Riverland Healthcentre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Riverland Healthcentre) tussen zit. Riverland Healthcentre gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Virtuagym ledenadministratiesysteem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Riverland Healthcentre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij jouw uitschrijving verdwijnen jouw gegevens per direct uit ons systeem. Onder water blijven jouw contactgegevens wel beschikbaar om je eventueel in de toekomst weer opnieuw in te schrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Riverland Healthcentre verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Riverland Healthcentre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Riverland Healthcentre gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Riverland Healthcentre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@riverlandhealthcentre.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Riverland Healthcentre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Riverland Healthcentre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@riverlandhealthcentre.nl

Kom kennismaken met Riverland

Ben jij ook benieuwd naar onze gym met verenigingsgevoel? Of hoe onze high intensity workouts jou weer in shape krijgen en fitter laten voelen? Neem vrijblijvend contact met ons op en dan nodigen we je graag uit voor een proeftraining!

Afspraak maken