Riverland Healthcentre

Personal training en voedingsconsulten

Een personal trainer helpt je namelijk niet alleen met het aanreiken en correct uitvoeren van een oefening, hij helpt je ook met het inplannen van rust, de juiste voeding en het begrijpen van het belang van een gezonde levensstijl. Het is meer dan alleen een stok achter de deur. Je geniet van de volledige aandacht van een trainer die precies weet wat jouw lichaam kan en die je helpt jouw doel te bereiken.

Personal training Los
 • Lichaamscan
 • 1 op 1 begeleiding
 • Trainingsplan op maat

€75,00 per training*

 
Personal training 12
 • 12 punts- vetmeting
 • Voedingsadvies
 • Abonnementskorting

€ 69,00 8% korting

 
Personal training 24Meest gekozen
 • Afvallen
 • Spiermassa
 • Droogtrainen

€ 60,0020% korting

VOEDINGSCONSULTEN

Aankomen, oftewel meer spiermassa, of afvallen, in veel gevallen droogtrainen, zijn mooie doelen om te realiseren. Toch is het niet eenvoudig om je caloriebehoefte en macro’s inzichtelijk te hebben. Wij helpen je bij je doel, maar verandering in je lichaamssamenstelling gaat niet over één nacht ijs.

Voedingsconsult 3 maanden
 • Uitgebreid intakegesprek
 • Voedingscan
 • Eetschema's

€ 125,00 per maand*

 
Voedingsconsult 6 maandenMeest gekozen
 • Periodieke metingen
 • 4 contactmomenten per maand
 • Infosheets

€ 99,00 per maand*

 
Voedingsconsult 12 maanden
 • Eetschema's
 • Suppletie advies
 • Techniektraining

€ 90,00 per maand*

Resultaat gericht trainen

Bewegen is goed voor je, punt. Persoonlijke begeleiding helpt bij je doelen om fitter te worden. Dit kan functioneel of esthetisch zijn. Wij trainers helpen je bij jouw resultaten tot meer spiermassa, afvallen en algehele fitheid. Onze trainingsmethodes zijn wetenschappelijk onderbouwd en daarmee leggen wij verantwoording af over onze succesvolle aanpak.

 

Gezond eten

Bij je sportdoelen is voeding ongetwijfeld nog belangrijker. We helpen je bij de juiste voedingtips, suppleties en ook het aanleren van gewoontes om dit vol te houden. We kijken naar wat je al eet en proberen daar de juiste praktische tips aan vast te koppelen. We bieden je inzicht in:

 • Jouw energiebalans;
 • Tips en tricks om je voeding te optimaliseren adhv. een voedingsanalyse;
 • Voorlichting over voedingmacro’s die bij jouw passen;
 • Snelle aanpassingen in je voeding om nu al toe te passen!

 

 

 

Vasthouden aan resultaat

Alleen met kennis over trainen en voeding is longterm succes niet gegarandeerd. Voor duurzaam succes is een mindset en bereidheid tot een nieuwe lifestyle van belang! We trainen je met wilskracht, volhouden en het aan of afleren van (on)gewenste gewoontes. Wist je bv. al dat dit niet genetisch bepaald is, maar iets wat je kan trainen. We will teach you. See you at your gym, Riverland Healthcentre.

In onze begeleiding doen we ons uiterste best om je zo goed mogelijk te helpen bij je sportdoelen. Toch willen we onze afspraken duidelijk hebben en verwijzen we naar onze algemene voorwaarden. Hier wordt gebruikgemaakt van vakjargon en daarom bieden we een vereenvoudigde beknopte versie van de belangrijkste punten.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Riverland Healthcentre en de desbetreffende opdrachtgever, hierna te noemen sporter.
 2. Als er een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is opgeschreven, dan beoordelen we dit met de beste intenties gericht op het doel van deze sportbegeleiding.
 3. Deze gebruikersvriendelijke algemene voorwaarden zijn een afgeleide van de originele versie. De originele versie, te vinden op http://riverlandhealthcentre.nl/av-huisregels/ zijn leidend.

Artikel 2. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging Overeenkomst, prijsverhoging.

 1. Deze overeenkomst is in principe voor onbepaalde tijd tenzij anders overeenkomen.
 2. De opdrachtnemer, hierna te benoemen als personal trainer, zal zijn werk en begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. De personal trainer heeft het recht, indien de situatie vereist, zijn werk door derden te laten verrichten.
 4. De sporter overhandigt alle noodzakelijke informatie aan de personal trainer in het belang van de uitvoering van de training.
 5. Als blijkt dat voor een goede uitvoering van de training een aanpassing gemaakt moet worden, dan zal dit in onderling overleg gebeuren.
 6. De personal trainer is altijd gerechtigd om de tarieven te verhogen. De sporter kan overgaan tot ontbinden van de samenwerking, tenzij een verhoging voortvloeit uit wet- of regelgeving.

Artikel 3. Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging van de overeenkomst, betaling en incassokosten.

 1. Personal trainer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de sporter zich niet houdt aan de afspraken die zijn overeengekomen of aanwijzigingen zijn dat de sporter de vergoeding niet zal betalen;
 2. De personal trainer kan de begeleiding ontbinden als blijkt dat goede begeleiding niet mogelijk is. De kosten hiermee gemoeid vallen niet onder rekening van de personal trainer en kan de personal trainer niet gehouden worden aan schadevergoeding.
 3. Als de ontbinding toerekenbaar is aan de sporter, dan is de personal training gerechtigd tot vergoeding van schade of misgelopen inkomsten.
 4. Een personal training kan uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Als dit binnen 24 uur plaatsvindt, dan zal er 50% van het tarief in rekening worden gebracht.
 5. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door personal trainer is aangegeven.
 6. Als de sporter niet tijdig betaald, dan komen alle redelijke kosten voor rekening voor de sporter.

Artikel 4. Overmacht

De personal trainer kan wegens omstandigheden gehinderd worden die niet te wijten is aan schuld. Kosten die daaruit voortvloeien komen niet in rekening voor de personal trainer.

 Artikel 5. Aansprakelijkheid, vrijwaring en toepasselijkheid recht en geschillen

 1. De personal trainer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade dat duidelijk. Personal trainer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. De sporter vrijwaart personal trainer voor eventuele aanspraken van derden.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij personal trainer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

RESULTAAT Roy

Lees hier het succesverhaal van hoe Roy onder andere 10+ cm. van zijn buikomvang heeft afgekregen

RESULTAAT Bram

RESULTAAT ELIZA

Kom kennismaken met Riverland

Ben jij ook benieuwd naar onze gym met verenigingsgevoel? Of hoe onze high intensity workouts jou weer in shape krijgen en fitter laten voelen? Neem vrijblijvend contact met ons op en dan nodigen we je graag uit voor een proeftraining!

Afspraak maken